| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

werkwijze

Page history last edited by PBworks 15 years, 3 months ago

Methode

 

 

 

Allereerst werd een periode geselecteerd, welke goed overeenstemde met de periode van het delict in de Deventer Moordzaak:

Gegevens in de relevante periode, waarmee het verloop van de  buitentemperatuur werd gereconstrueerd.

 

 

 

sep-99

 

gemiddeld de bilt & twenthe

 

 

 

min

 

max

 

gem

 

zon

 

neerslag

 

wr

 

22

 

13,4

 

21,6

 

17,1

 

1,3

 

5,8

 

z-zzo

 

23

 

15,9

 

22,5

 

18,5

 

5,9

 

2,6

 

zzw

 

24

 

14,5

 

22,6

 

17,8

 

8,3

 

4,3

 

zzw

 

25

 

13,0

 

21,3

 

16,6

 

7,8

 

0

 

z-zzw

 

26

 

12,3

 

19,0

 

15,3

 

3,1

 

2,0

 

zzw

 

Groen: periode waarin het delict viel.

 

 

 

Hiervoor kwam de periode 23 en 24 mei 2008 goed in aanmerking, omdat toen de temperatuur zich bewoog tussen de 10 en de 25 graden. Ook was er redelijk veel zon.

 

 

 

 mei-08

 

de bilt

 

 

 

min

 

max

 

gem

 

zon

 

neerslag

 

wr

 

21

 

5,4

 

19,5

 

13,2

 

11,2

 

0

 

ono

 

22

 

7,3

 

21,3

 

15,0

 

6,1

 

0

 

o

 

23

 

10,3

 

22,9

 

17,1

 

9,0

 

0

 

o

 

24

 

12,1

 

23,3

 

18,4

 

9,7

 

0

 

ono

 

25

 

12,3

 

18,1

 

14,9

 

0,7

 

1,4

 

ono

 

 

 

 

Blauw: gegevens van de dagen, waarop de metingen werden verricht t.b.v. de reconstructie. De  waarden van de de 22e en de 25e werken door in de meetreeksen van de 23e en de 24e

 

 

 

Uiteraard zijn de omstandigheden niet volledig gelijk. Daarom moet er gerekend worden.

 

 

 

Uit Utrecht (van Velde) kwamen meetgegevens met betrekking tot een zelfde soort woning, als waar de DMZ zich voltrok: twee onder een kap, met pannendak en NO-ZW oriëntatie.

De meetgegevens laten zich zo samenvatten:

 

Hier valt al te zien, dat gedurende de avond de binnentemperatuur niet daalt.

 

Eerst gebruiken wij de gegevens uit Utrecht 2008 om de dagelijkse te gang van de temperatuur te berekenen:

Vervolgens bepalen wij op soortgelijke wijze het thermische vliegwiel; de reden, waarom de temperatuur ’s avonds niet daalt (als gevolg van warmtegeleiding binnen de woning). Het thermische vliegwiel kan eenvoudigweg worden bepaald, door steeds het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur te meten.

 

 

 

In beide gevallen werden de waarden eerst in het programma Coach-6 geladen, om een harmonische oscillatie te berekenen op basis van een 24-uurs ritme (lichtblauwe curven).  Daarna werd de uitkomst nog gecorrigeerd naar een niet- harmonische oscillatie, met in standhouding van het 24-uurs ritme (donkerblauwe curven). Daardoor werd een veel betere 'fit' verkregen.

 

 

 

De zo verkregen dagelijkse trend werd gebruikt, om de hierboven getoonde daggemiddelden van Deventer eind september 1999 om te zetten in een complete grafiek voor de buitentemperatuur in de bedoelde periode:

 

 

 

Aan deze grafiek werd vervolgens het thermische vliegwiel uit Utrecht toegevoegd, waardoor dit eindresultaat verscheen:

 

 

 

 

Net zoals tijdens de eerder genoemde metingen, zien wij hier, dat de temperatuur tot aan middernacht maar heel weinig daalt. Daardoor is de temperatuur binnenshuis bijna steeds boven de 20 graden Celsius, in de relevante periode, zeker gemiddeld gezien.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.