| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

resultaat

This version was saved 13 years, 8 months ago View current version     Page history
Saved by PBworks
on May 27, 2008 at 3:08:30 pm
 

Het voorlopige resultaat. Uiteraard volgt hier nog de gevolgde werkwijze.

Gebaseerd op de meetgegevens van Velde op basis van een vergelijkbaar woonhuis en temperatuursgegevens tijdens de episode van de DMZ van het KNMI (gemiddeld de Bilt en Twente).

 

Hier een verbeterde versie, nu is rekening gehouden met enige afwijking van de harmonische oscillatie van zowel de dagelijkse gang van de buitentemperatuur, als van het thermische vliegwiel, zoals deze uit de meetresultaten blijkt. In beide gevallen is een halvering van de kwadraatsom verkregen (kleinere kwadraatsom is betere fit):

 

 

Doordat warme de nacht 22/23 september volgde op een koele 22 september, is hier sprake van een overcorrectie. Dit is door de stippellijn weergegeven.

Hoe realistisch dit resultaat is, kan men zien door dit resultaat te vergelijken met een soortgelijke grafiek uit de literatuur. Dit gegeven heeft betrekking op woningen in een warmer klimaat , waardoor de binnentemperatuur meer omlaag wordt gedrukt:

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.