| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Files spread between Dropbox, Google Drive, Gmail, Slack, and more? Dokkio, a new product from the PBworks team, integrates and organizes them for you. Try it for free today.

View
 

resultaat

Page history last edited by PBworks 11 years, 9 months ago

 

 

Hoe realistisch dit resultaat is, kan men zien door dit resultaat te vergelijken met een soortgelijke grafiek uit de literatuur. Dit gegeven heeft betrekking op woningen in een warmer klimaat , waardoor de binnentemperatuur meer omlaag wordt gedrukt:

 

 

Meer details en resultaten in werkwijze.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.