| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

resultaat

Page history last edited by PBworks 13 years, 8 months ago

 

 

Hoe realistisch dit resultaat is, kan men zien door dit resultaat te vergelijken met een soortgelijke grafiek uit de literatuur. Dit gegeven heeft betrekking op woningen in een warmer klimaat , waardoor de binnentemperatuur meer omlaag wordt gedrukt:

 

 

Meer details en resultaten in werkwijze.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.