| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

grafiek velde

Page history last edited by PBworks 12 years, 2 months ago

 

 

Duidelijk is te zien, dat de meetgegevens buitentemperatuur niet goed het veronderstelde temperatuursprofiel van de Bilt volgt. Door een nieuw profiel te vervaardigen op basis van deze buitentemperatuur waarden werd een meer realistische reconstructie mogelijk. Zie resultaat.

Vergelijk deze grafiek eens met het eindresultaat. Dan wordt zichtbaar, dat het enige verschil in feite zit in de nachttemperatuur. Die was ten tijde van de DMZ hoger, waardoor de temperatuur binnen boven de 20 graden Celsius bleef hangen - hier op 24 mei trouwens ook.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.