| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

grafiek velde

Page history last edited by PBworks 15 years, 4 months ago

 

 

Duidelijk is te zien, dat de meetgegevens buitentemperatuur niet goed het veronderstelde temperatuursprofiel van de Bilt volgt. Door een nieuw profiel te vervaardigen op basis van deze buitentemperatuur waarden werd een meer realistische reconstructie mogelijk. Zie resultaat.

Vergelijk deze grafiek eens met het eindresultaat. Dan wordt zichtbaar, dat het enige verschil in feite zit in de nachttemperatuur. Die was ten tijde van de DMZ hoger, waardoor de temperatuur binnen boven de 20 graden Celsius bleef hangen - hier op 24 mei trouwens ook.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.